Porady on-line

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów i szanując ich cenny czas, Kancelaria daje także możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej za pośrednictwem Internetu.

 

Jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać poradę prawną on-line?

  • Wysłać na adres e-mail kancelaria@adwokatmakowska.pl wiadomość, w której należy krótko opisać swój problem prawny, dołączając jednocześnie skany lub zdjęcia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą.
  • Odebrać e-mail zwrotny, który przesłany zostanie w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zapytania. E-mail ten zawierać będzie informacje o wysokości wynagrodzenia za zleconą usługę oraz możliwym terminie jej wykonania. Wysokość wynagrodzenia i termin wykonania usługi uzależnione są od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, a także związanego z tym nakładu pracy.
  • Po zaakceptowaniu warunków wykonania usługi i dokonaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii: mBank 37 1140 2004 0000 3202 7702 1705, Kancelaria udzieli drogą elektroniczną porady prawnej związanej z przedstawionym przez Klienta stanem faktycznym sprawy.

 


Udzielana porada prawna on-line stanowi jedynie doraźną odpowiedź na zapytanie Klienta i nie może być rozumiana jako podjęcie się przez Kancelarię prowadzenia danej sprawy, w tym w szczególności reprezentacji Klienta przed sądem. Porada udzielana jest wyłącznie w oparciu o sformułowane w wiadomości e-mail zapytanie i jedynie w jego granicach.