Prowadzone sprawy

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne na terenie Łodzi i okolic. Zakres prowadzonych spraw obejmuje w szczególności:

 

PRAWO CYWILNE

§  sprawy o zapłatę

§  sprawy dotyczące własności lub posiadania

§  sprawy o ochronę dóbr osobistych

§  postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne

 

PRAWO RODZINNE

§  rozwód

§  separacja

§  podział majątku wspólnego

§  alimenty

§  władza rodzicielska

§  kontakty z dziećmi

§  ustalenie pochodzenia dziecka

§  adopcja

 

PRAWO SPADKOWE

§  dziedziczenie ustawowe

§  dziedziczenie testamentowe

§  dział spadku

§  sprawy o zachowek

§  odpowiedzialność za długi spadkowe

 

PRAWO GOSPODARCZE

§  umowy

§  zakładanie firm

§  likwidacja i upadłość

§  łączenie i restrukturyzacja spółek

 

PRAWO KARNE

§  postępowanie przygotowawcze

§  postępowanie sądowe

§  postępowanie wykonawcze

§  postępowanie w sprawach o wykroczenia

 

INNE

§  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

§  prawo medyczne

§  prawo lokalowe i nieruchomości

§  prawo budowlane